Hoppa till innehållet

Stöd i förändringsprocesser

Relevanta är en erfaren och professionell partner specialiserad på stöd i förändringsarbete. Att framgångsrikt driva förändringsarbete i en verksamhet kräver förankring, förberedelse och insikt, jag är här för att guida er på resan. Jag erbjuder stöd genom interaktion och engagemang för att säkerställa en effektiv förändringsprocess.

Fokus på delaktighet och tilltro

Oavsett om det handlar om att attrahera nya kunder, implementera nya metoder eller engagera medarbetare, är mitt fokus att skapa delaktighet och tilltro. Jag ser till att medarbetarna blir en del av förändringsprocessen och att de förstår dess relevans för verksamheten.

Strategisk implementering och utveckling

Jag stödjer er verksamhet vid implementering av nya processer och organisatorisk utveckling. Genom att vara närvarande och aktiv genom hela processen, arbetar jag tätt ihop med processledare och chefer inom olika sektorer, såsom kommuner, statliga institutioner, privata företag och ideella/ekonomiska organisationer.

Med människan i fokus

Oavsett organisationens storlek är mitt fokus alltid på människorna som utgör dess grund. Relevanta är er pålitliga partner för att navigera genom förändringskurvans olika stadier och arbetar i hela Sverige. Jag stödjer er genom att få medarbetarna med er, skapa förståelse för varför förändringar är nödvändiga. Samt genom att stötta chefer och ledningsgrupper att formulera tydliga mål och visioner.

Hör av dig till Anki Granström på Relevanta för att inleda samarbetet och ta nästa steg mot en framgångsrik förändring.

Vi behöver fler modigare ledare och organisationer för att lyckas i en komplex, snabbt föränderlig omgivning och värld. Med ett stort mått av innovation, kreativitet och uthållighet skapar vi de bästa förutsättningarna att nå våra mål.

Fokus Läs mer

Relevantas ledarskapsprogram fokuserar på dig i din chefsroll. Du är en viktig del i verksamheten, ditt engagemang och din kompetens kommer vara avgörande för hur väl medarbetarna presterar och även hur lojala organisationen de blir. För att bli framgångsrik och attraktiv som organisation behöver vi ha bra koll på det som sker i vår omgivning, på verksamheten och oss själva. Vi behöver också ha ett stort omvärldsperspektiv för att kunna möta både kända och mindre kända förändringar som kommer.  

Syfte Läs mer

Relevantas ledarskapsprogram ger dig grundläggande kunskaper om dig själv som ledare samt ökar insikten om hur mänskliga relationer fungerar på en arbetsplats. Under programmet fyller vi på med kunskap, praktiserar olika verktyg och metoder som utvecklar ledarskapet, verksamheten och ökar resultaten.

Mål Läs mer

  • Bidra till handlingskraftiga chefer som berättar vad de gör och gör som de säger
  • Utvecklat ledarskap som ökar medarbetarnas förtroende för ledningen och trivseln på jobbet
  • Ökat mod och trygghet hos cheferna och i ledningsgruppen
  • Leda förändringsprocesser framgångsrikt
  • Utöka sin egen komfortzon

Genomförande Läs mer

Utbildningsinsatsen sträcker sig över en 8-9 månaders period. Den inleds med en personlig intervju i syfte att lära känna varandra, att Relevanta ska få insikt om kunskapsnivå och motivation hos deltagarna - få igång en reflektion om sitt egna ledarskap. Utbildningsinsatsen omfattar totalt sex dagar. Tillsammans med beställaren planeras genomförandet som exempelvis omfattar två heldagar/träff samt något tillfälle med en heldag. Relevanta anpassar upplägget efter beställarens förutsättningar.

Utbildningsledare Läs mer

Anki Granström är kursledare och coachar deltagarna genom hela insatsen. Anki har gedigen erfarenhet som chef på olika nivåer, inom kommunala, statliga och privata verksamheter. Anki har alltid fokus på människan och arbetar målmedvetet med att skapa engagemang och kommittment. Relevanta har sedan uppstarten av företaget arbetat med uppdrag som chefsstöd, ledningsgruppsutveckling, stöd i förändringsprocesser, coachning och kompetensutveckling.
Kontakta Relevanta 070-3174767

Referenser

En processledare som tagit ledningsgruppen framåt Läs mer

Miriam Wikström, projektledare Älvsbymodellen, Älvsbyns kommun Social omsorg

Anki Granström har varit ett stöd för att komma framåt som ledningsgrupp, att komma fram till gemensamma mål och öka samverkan. Hon har inspirerat och tagit ledningsgruppen framåt att genomföra förändringsarbeten. Med ett coachande arbetssätt tagit ledningsgruppen och enskilda chefer framåt i arbetet med utveckling och förändringsarbeten i sina arbetsgrupper. Hon har inspirerat arbetsgrupper att vilja arbeta med förändringsarbete kunna se behov av att hitta nuläge och ett nytt önskat nyläge. Anki har varit en processledare som tagit ledningsgruppen framåt, inspirerat, fått alla att lyfta blicken och kunna se helheten. Hon har kunnat få ledningsgruppen att ta på sig ledartröjan för att kunna leda och utveckla med ett nära och coachande ledarskap.

En lång chefserfarenhet och expertis med förändringsarbete Läs mer

Keith Sivenbring, VD New Action Consulting AB

Anki Granström och jag har jobbat tillsammans i uppdrag med ledarskaps- och organisationsutveckling i mer än 10 år. Hon är smart, noggrann och säkerställer alltid att programmets innehåll är relevant och skräddarsytt för den specifika målgruppen. Hon är en skicklig pedagog, grundad i coachande metoder och får med sitt positiva och engagerande sätt deltagarna att verkligen känna sig bekräftade, delaktiga och aktiva i sina egna lärprocesser.

Anki skapar intryck, ser alla och har ett genuint intresse för människors utveckling, vilket deltagarna märker. Hon har en lång chefserfarenhet och har jobbat mycket med förändringsarbete på individ- grupp- och organisationsnivå.

Vid de tillfällen där hon har varit underkonsult till New Action har hon alltid fått mycket goda vitsord med hög kundnöjdhet. Jag vill varmt rekommendera Anki till liknande uppdrag!

Digitalisera nu och bli en vinnare Läs mer

Firma Gunnel Mörtlund

”Digitalisera nu och bli en vinnare”, ett tema så aktuellt i tiden. Anki Granström på Relevanta gav mig, genom hennes föreläsning, inspiration, omvärldskunskap och förståelse i dessa viktiga frågor, särskilt nu i dessa coronatider! Ankis starka värdegrund präglar både framförande och innehåll på ett positivt och professionellt sätt!

Relevanta hjälpar oss att sortera, prioritera och organisera vår digitala resan Läs mer

Boden Business Park

Tack Anki - rätt tänkt, att via Relevanta i Norr hjälpa oss att sortera, prioritera och organisera den digitala resan. De flesta har kommit en liten bit på vägen men många behöver support för att ana helheten. Att aldrig bli färdig är en viktig insikt på vägen. 

Susann Jonsson, moderator Utblick, Boden Business Talk och Företagsfrukost i Boden 

 

Jag anlitade Anki för en Livesänd föreläsning våren 2020 och är verkligen jättenöjd! Anki tog snabbt reda på vad syftet med föreläsningen var, vilken målgrupp som var aktuell och hur känslan skulle vara. Som föreläsare var hon förberedd, trygg och tydlig.

Malin Winsa
Verksamhetsutvecklare Boden Business Park

Ledarskaps- och organisationsutveckling i mer än 10 år Läs mer

Keith Sivenbring, VD New Action Consulting AB

Anki Granström och jag har jobbat tillsammans i uppdrag med ledarskaps- och organisationsutveckling i mer än 10 år. Hon är smart, noggrann och säkerställer alltid att programmets innehåll är relevant och skräddarsytt för den specifika målgruppen. Hon är en skicklig pedagog, grundad i coachande metoder och får med sitt positiva och engagerande sätt deltagarna att verkligen känna sig bekräftade, delaktiga och aktiva i sina egna lärprocesser.

Anki skapar intryck, ser alla och har ett genuint intresse för människors utveckling, vilket deltagarna märker. Hon har en lång chefserfarenhet och har jobbat mycket med förändringsarbete på individ- grupp- och organisationsnivå.

Vid de tillfällen där hon har varit underkonsult till New Action har hon alltid fått mycket goda vitsord med hög kundnöjdhet. Jag vill varmt rekommendera Anki till liknande uppdrag!

Digitalisering ökar i snabb takt - alla ska med! Läs mer

Mariam Alzamami VD Nordisk Kompetens

Tack Anki Granström för din insats. Det är både rätt i tiden och aktuellt. Vi gör en resa alla nu och den ska gå fort. Behövs även reflektion och att kunna stanna upp i den.

Mariam Alzamami
VD Nordisk Kompetens

Fler tjänster

Ledarstödet

Relevanta erbjuder skräddarsydd professionell ledarskapsutveckling samt...

Strategisk kompetensförsörjning

Hur attraktiv är du som arbetsgivare? Varje enskilt företag och organisation...

By Formsmedjan. Powered by Yago