Hoppa till innehållet

Strategisk kompetensförsörjning

Hur attraktiv är du som arbetsgivare? Varje enskilt företag och organisation behöver ta tag i sin kompetensförsörjning och genomföra olika insatser för att attrahera ny och behålla befintlig personal i en utmanande framtid.

Relevanta hjälper dig med att strukturera upp och skapa en sammanhållen, långsiktig plan och ett beslutsunderlag för din verksamhets kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning – alla behövs

 • Vilka trender formar framtidens arbetsliv?
 • Vilka utmaningar står vi inför inom regionen?
 • Vilken kompetens krävs framåt?
 • Hur kan vi attrahera kompetens?
 • Vad betyder detta för framtiden?

Tillsammans genomlyser vi viktiga strategiska områden. Först skapar vi insikt om företagets status som attraktiv arbetsgivare. Utifrån det jobbar vi fram en plan som syftar till att attrahera, kompetensutveckla och behålla befintlig personal.

Relevanta har lång erfarenhet av att arbeta med processledning b la inom kompetensförsörjning, kompetensutveckling, coachning samt av AI-baserat verktyg inom rekrytering. Ett fördomsfritt stöd som fokuserar på kompetens och erfarenhet.

Det här är några av de framgångsfaktorer vi arbetar utifrån:

 • Coachande ledarskap
 • Värdegrund och arbetsplatsens kultur
 • Intern kommunikation – hur ser vi till att alla medarbetare känner sig som en del av organisationen?
 • Hållbarhet och miljö
 • Ny teknik

Vi behöver fler modigare ledare och organisationer för att lyckas i en komplex, snabbt föränderlig omgivning och värld. Med ett stort mått av innovation, kreativitet och uthållighet skapar vi de bästa förutsättningarna att nå våra mål.

Fokus Läs mer

Relevantas ledarskapsprogram fokuserar på dig i din chefsroll. Du är en viktig del i verksamheten, ditt engagemang och din kompetens kommer vara avgörande för hur väl medarbetarna presterar och även hur lojala organisationen de blir. För att bli framgångsrik och attraktiv som organisation behöver vi ha bra koll på det som sker i vår omgivning, på verksamheten och oss själva. Vi behöver också ha ett stort omvärldsperspektiv för att kunna möta både kända och mindre kända förändringar som kommer.  

Syfte Läs mer

Relevantas ledarskapsprogram ger dig grundläggande kunskaper om dig själv som ledare samt ökar insikten om hur mänskliga relationer fungerar på en arbetsplats. Under programmet fyller vi på med kunskap, praktiserar olika verktyg och metoder som utvecklar ledarskapet, verksamheten och ökar resultaten.

Mål Läs mer

 • Bidra till handlingskraftiga chefer som berättar vad de gör och gör som de säger
 • Utvecklat ledarskap som ökar medarbetarnas förtroende för ledningen och trivseln på jobbet
 • Ökat mod och trygghet hos cheferna och i ledningsgruppen
 • Leda förändringsprocesser framgångsrikt
 • Utöka sin egen komfortzon

Genomförande Läs mer

Utbildningsinsatsen sträcker sig över en 8-9 månaders period. Den inleds med en personlig intervju i syfte att lära känna varandra, att Relevanta ska få insikt om kunskapsnivå och motivation hos deltagarna - få igång en reflektion om sitt egna ledarskap. Utbildningsinsatsen omfattar totalt sex dagar. Tillsammans med beställaren planeras genomförandet som exempelvis omfattar två heldagar/träff samt något tillfälle med en heldag. Relevanta anpassar upplägget efter beställarens förutsättningar.

Utbildningsledare Läs mer

Anki Granström är kursledare och coachar deltagarna genom hela insatsen. Anki har gedigen erfarenhet som chef på olika nivåer, inom kommunala, statliga och privata verksamheter. Anki har alltid fokus på människan och arbetar målmedvetet med att skapa engagemang och kommittment. Relevanta har sedan uppstarten av företaget arbetat med uppdrag som chefsstöd, ledningsgruppsutveckling, stöd i förändringsprocesser, coachning och kompetensutveckling.
Kontakta Relevanta 070-3174767

Fler tjänster

Ledarstödet

Relevanta erbjuder skräddarsydd professionell ledarskapsutveckling samt...

Stöd i förändringsprocesser

Relevanta är en erfaren och professionell partner specialiserad på stöd i...

By Formsmedjan. Powered by Yago